Parallel aan het werkbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima woonde EAGLE-ACCESS B.V. op 5 en 6 maart 2019 de Nederlandse Economische Missie naar Bremen bij. Dit onder leiding van Hare Excellentie, Minister Sigrid A.M. Kaag. De doelstelling van deze handelsmissie was het versterken van het toch al sterke Duits – Nederlandse partnerschap.

Voor EAGLE ACCESS B.V. was deze gebeurtenis een groot succes. We hebben waardevolle contacten voor de toekomst gelegd en ons netwerk uitgebreid met Duitse en Nederlandse bedrijven.