QHSE

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu zijn belangrijke waarden binnen EAGLE-ACCESS. Effectief QHSE-management is de sleutel tot klanttevredenheid, organisatorische effectiviteit en continue verbeteren, waarbij alles in lijn met relevante normen en verordeningen.

Onze doelen:

  • Naleven van relevante normen en verordeningen
  • Organisatie-effectiviteit verhogen door standaardisering van processen
  • Continue verbeteren
  • Verhogen van klanttevredenheid
  • Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek
  • Respect voor het milieu